Defekte utelys

Ved installasjon av infrastruktur til elbillading vår 2019 fikk vi for første gang på 34 år jordfeilbrytere på være felles strømkurser. Dette medførte at akkumulerte feil fra samme periode genererte svikt på de fleste av kursene.

Elektriker har nå funnet alle feil og gatelysene fungerer.

Mørklagte lys på vegg er nå forårsaket av defekte pærer som tunledere skifter.

Informasjon om ansvarlig tunleder fremgår av denne oversikten.

http://www.kroppanmarka.no/wp-content/uploads/Tunkart-med-fellesboder-og-strøsandkasser-pdf-1024×768.jpg