Informasjon om asfaltering fra prosjektleder

«Hei alle sammen!

Det har blitt utført oppmerking av arbeid som skal gjennomføres de neste 14 dagene i Kroppanmarka. Som dere kan se på vedlagt bilde, er det der det kommer til å utføres arbeider neste 14 dager, er det oppmerket. (FASE 1 og DELER AV FASE 2)Oppmerkingen er blå, så jeg anbefaler alle å gå ut å se rundt sin grense om det er noe som er markert blått. Den blå streken eller merke viser hvor gravmaskinen har ytre begrensning. 

Alt innenfor(kantstein, mur, blomsterkasser, busker o.l. som tilhører eier av nærmeste boenhet og er oppsatt av beboer. IKKE TRAPPER SOM ER ORGINAL, de blir stående) de blå merkene vil bli fjernet på beboer regning. Jord og gras/grus blir fjernet, så det trenger dere ikke å tenke på. 

Vi har prøvd så godt vi kan å ta hensyn til busker, gjerder osv. slik at det blir bevart så godt som mulig, men prioriteten er kvalitet av vei og bredde som skal vare en god stund fremover og at brøyting blir enklere, gjør at noe busker o.l. er i faresonen, desverre. 

Mange av dere har allerede satt i gang i form av dugnad og er kjempe bra! Det er mange som strekker seg og tilgjengeliggjør deler av sin egen tomt for at veien skal bli så bra som mulig. Noe som er mye mer enn jeg kunne forvente. Så jeg bøyer meg i støvet for dugnadsånden, samarbeidsviljen og forståelse blant de beboerne jeg til nå har vært i kontakt med. SJELDEN VARE! Skal det være noe under utførelsen som dere vurderer som hårreisende og dere ikke er fornøyd, send en mail, så skal jeg love at jeg skal se på dette og evt. utbedre hvis det er grunn til det.

Har dere noen spørsmål, helst send en mail til meg eller Sveinung Aaslund. 

Kontaktinformasjon til meg er: afj@tobb.no 92636312

Mailen til Sveinung Aaslund i BN Entreprenør er Aaslund@bne.no og telefonnummer er 99041704(Ser helst at det brukes mail). Han er også den som skal kontaktes hvis dere ønsker bistand til noe som skal utføres på egen tomt o.l. for egen regning. 

VED BRUDD PÅ KABEL/FIBER, STRØMKABEL, EVT. mangel på VANN, ta kontakt med arbeidere fortløpende for å varsle om mulig kabelbrudd evt. ring en av oss. 

En siste ting! HUSK Å VÆRE FORSIKTIG VED BEVEGELSE INNE I GRENDELAGET! PASS PÅ BARN OG VÆR OBS PÅ SPERRINGER. MÅ DERE TA EN OMTUR FOR Å KOMME FREM, SÅ ER EN OMTUR RUNDT I GRENDELAGET BEDRE ENN EN OMTUR VIA SYKEHUSET. 

Ved kritikkverdige forhold, si ifra !»

Med vennlig hilsen

Boligbyggelaget TOBB

Anders Fjerdingen

prosjektingeniør/hms-rådgiver

92 63 63 12 – 73 83 15 05

afj@tobb.no