Informasjon om asfaltering 2019

BAKGRUNN Generalforsamling besluttet 6 februar 2019 å iverksette asfaltering i Kroppanmarka Grendelag (KMGL). Arbeidet vil i tillegg til en generell forskjønning av […]