Informasjon om asfaltering 2019

BAKGRUNN

Generalforsamling besluttet 6 februar 2019 å iverksette asfaltering i Kroppanmarka Grendelag (KMGL).

Arbeidet vil i tillegg til en generell forskjønning av området gi KMGL bedre utgangspunkt til å forhandle avtaler om brøyting, forbedre fremkommelighet for utrykningskjøretøyer samt muliggjøre nødvendige reperasjoner av avløp og annen infrastruktur under veiene.

FREMDRIFT

Forhandlinger er nå sluttført og det er skrevet kontrakt med BN Entrepenør. I tillegg er det gjort avtale med ekstern prosjektleder som vil bistå styret i prosjektet.

Arbeidet starter tidligst 15 august og vil pågå i minimum 3 måneder forutsatt temperaturer som senere år. Ved sterk kulde stopper asfaltverkene sin produksjon. Dersom vi mot formodning opplever dette før arbeidet er ferdig vil arbeidet videreføres våren 2020. 

Arbeidet vil foregå slik at arbeidet starter både i øst og vest samtidig. Det arbeides foran et begrenset antall boliger samtidig og dette området sperres fysisk av for å garantere god sikkerhet for alle som ferdes i nabolaget. Alle med hagedør må forvente å være avskåret fra å bruke det vanlige inngangspartiet sitt et par dager.

FORBEREDELSER

Det blir lagt asfalt i 3 meter bredde og entreprenøren må grave ytterligere 30 cm på hver side for å gjøre underlaget stabilt. Vi må derfor fjerne gjerder, busker, hekker, kantstein og belegningsstein i denne bredden midlertidig til arbeidet er ferdig, deretter kan ting settes tilbake. For å begrense kostnadene så mye som mulig er det viktig at alle er med på å ta ansvar for forberedelser på og ved egen tomt. Tunledere har detaljert informasjon og kan kontaktes for veiledning.

Det blir arrangert et informasjonsmøte for alle beboere før anleggsarbeidet starter tirsdag 13 August 2019 kl 19.00 i Grendehuset.

Det blir også arrangert en felles dugnad der forberedelse til asfaltering står på agendaen. Dato for dugnad annonseres 12 august.

Styret har merket arealer som må ryddes midlertidig

Det er plassert kontainere ved garasje 1 (Vest) og ved garasje 2 (Øst) til betong og betongbaserte produkter som steinheller, kantstein og støttemurer som ikke skal brukes på nytt. OBS ! disse er bare til dette formålet !

Evt merarbeid for entreprenør kan bli belastet den enkelte husstand.

Områder som er merket blått på vedlagte kart er spesielt krevende og husstander i disse områdene må forvente at anleggsarbeidet går inn på egen tomt.

Tunledere vil ta ansvar for å flytte eller fjerne gjerder, busker, hekker, kantstein og belegningsstein rundt tunarealer samt tømme og flytte strøsandkasser. Hvert tun får en steinklype tilgjengelig som kan benyttes til å flytte kantstein, steinheller osv

I tun 5 vil frittstående boder rives og oppføres på nytt etter prosjektet. Det blir tilrettelagt for midlertidig lagringsmulighet for de som er berørt.

INFORMASJONSFLYT

Styret vil ha jevnlige byggemøter med entreprenør underveis i prosjektet og vil kommunisere ytterligere informasjon fortløpende på våre hjemmesider.

Det vil være mulig for hver enkelt å bestille asfaltering, steinlegging osv på egen tomt direkte fra entreprenør. Mer informasjon om dette blir publisert i august.

mvh Styret