Langtidsplan for vedlikehold av felles arealer og eiendommer

Styret i Kroppanmarka Grendelag BA har siden 2018 arbeidet med en langtidsplan for vedlikehold av felles arealer og eiendommer.

For å sikre et optimalt resultat har vi samarbeidet med TOBB gjennom tjenesten Plussplan. Denne inkluderer 10 års vedlikeholdsplan for alle fellesområder og det er nå ferdigstilt statusrapport som første steg. Status viser omfattende avvik på en rekke områder, blant annet er fuktproblematikken i garasjene ikke løst.

Rapporten finnes her for medlemmer som ønsker å lese mer om problematikken.

Statusrapport-fellesareal-Kroppanmarka-30