Eiendomsgrensen din

Sjekk ut mål for din tomt og hvor grensa går ihht Trondheim Kommune.

Til alle medlemmer som er berørt eller vil undersøke om de er berørt av sak om eiendomsgrenser

Følg denne linken for å komme til offisielle kart fra Trondheim kommune
https://kart5.nois.no/trondheim/Content/Main.asp?layout=trondheim&time=1525819858&vwr=asv

  1. Der taster du inn din adresse
  2. Du får hjelpetekst til knappene øverst i bildet ved å peke på dem.
  3. Trykk «Zoom boks» for å forstørre visningen av din eiendom ved å markere området du vil se.
  4. Trykk deretter «Lineær måling» for å vise lengen på et område, for eksempel fra husveggen til tomtegrensen.

Styret Kroppanmarka Grendelag