Dato for ordinær generalforsamling og frist for saker

Ordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA avholdes torsdag 23.05.2019.

Eierne kan melde saker de ønsker behandlet på ordinær generalforsamling.
Sakene sendes styret v/leder Halvor Holder, Kroppanmarka 171, 7075 Tiller, eller på e-post til:
medlemmer@kroppanmarka.no

Fristen for innsending er: Onsdag 03.04.2019.
NB: dette gjelder ikke ordinære styresaker.

Kroppanmarka Grendelag BA
styret