Brannteknisk rapport

Styret har kjøpt brannteknisk uttalelse vedrørende rømningsforhold, slokkeutstyr, ryddighet/tilgjengelighet og en generell vurdering av brannsikkerheten i våre garasjeanlegg. Konklusjoner finnes i denne rapporten: