Prosjekt ladeanlegg for elbiler, fremdrift og samarbeid

Montering av infrastruktur, dvs kabler osv, starter i uke 8 og er forventet å pågå i 3 uker.

Garasje 1(Vest) og Garasje 2(Øst) deles i totalt 10 soner, hvor det til enhver tid pågår installasjon i èn sone. Det innebærer at vi i disse ukene må ha ca 20 ledige plasser til de som er utestengt fra sin parkeringsplass. Når det foregår installasjon må parkeringsplassen være tømt hele døgnet.

Dette er bare mulig dersom alle viser god dugnadsånd og parkerer på sin plass i garasjen hele perioden med unntak av de dagene det pågår installasjon på vår parkeringsplass.

Det er nødvendig at alle rydder bak sin biloppstillingsplass for at montørene skal gjøre sin jobb effektivt.
Alle som bruker firmabil oppfordres til å vurdere om det er påkrevet å parkere den hjemme i denne perioden.
Styret vil også presisere at langtidsparkering utendørs ikke er tillatt. Slike vil bli tauet bort før arbeidet starter.

Før oppstart vil styret bestille skraping av alle parkeringsplasser for å gjøre parkeringsmulighetene best mulig.

Etter ferdigstilt infrastruktur blir det installert ladere til de som bestiller dette og dette arbeidet forventes avsluttet innen 1-2 uker.

Det kommer egen informasjon om bestilling av ladere innen kort tid

Kroppanmarka 07.02.2019
STYRET

Oversikt over framdrift

Garasje1 P-oversikt
Garasje2 P-oversikt
Kroppanmarka Grendelag – ladeanlegg elbil – fremdriftsplan – rev A